Esittely

 

Tavoitteenani on kasvattaa terveitä, luonteeltaan tasapainoisia, ja rodunomaisia mittelspitzejä. Kasvatukseni on pienimuotoista, ja tapahtuu kotioloissa: koirat ovat minulle ensisijaisesti lemmikkejä, perheenjäseniä, ja harrastuskavereita. Niinpä pentueita syntyy harkiten, ja vain sellaisista yhdistelmistä, joista toivon saavani jatkoa kasvatustyölleni. Etenen kasvatustyössäni sijoittamalla pentuja. Tällöin koirien pääluku kotona pysyy järkevänä, mutta jalostusmateriaalia kuitenkin on riittävästi mahdollistamaan kriittisen jalostusvalinnan. Sijoitan valtaosan kasvattamistani koirista, mutta käytän jalostukseen niistä vain parhaita yksilöitä. Maahantuon pentuja ja aikuisia koiria aina, kun löydän maailmalta kiinnostavia ja jalostuksen kannalta lupaavia yksilöitä. Myös tuontikoirista käytän jalostukseen vain parhaita yksilöitä, ja hyvin moni sijoituskoirani niin omista kasvateistani kuin tuonneista on jäänyt käyttämättä. 

 Jalostusvalinnoissani painotan koirien kokonaisvaltaista terveyttä. Kaikki jalostukseen käyttämäni koirat ovat silmä- ja polvitarkastettuja, mutta rodunomaisten terveystutkimuksien tulosten lisäksi otan huomioon myös jalostusyksilöiden yleisen terveydentilan. En toteuta sellaista yhdistelmää, jossa on ilmeinen riski koiran elämänlaatua haittaavaan sairauteen. Kaikista kasvattieni sekä tuontikoirieni sairauksista ja virheistä tiedotan kotisivuillani, ja vastaan mielelläni kaikkiin kasvatuslinjojani ja koiriani koskeviin kysymyksiin. 

Toinen keskeinen painopistealue kasvatuksessani on koirien luonneominaisuudet ja käyttäytyminen. Ihannemittelini on erinomainen seura- ja harrastuskoira, ja näitä seikkoja haluan vaalia kasvatuksessani. Kaikki pentueemme läpikäyvät Bio Sensor-ohjelman, ja ne pentutestataan ennen luovutusta. Pentujen luonteiden ja käyttäytymisen kehitystä seurataan testein aikuisikään asti mahdollisuuksien mukaan. Kiinnitän suurta huomiota kasvatuslinjojeni sekä kunkin pennun luonneominaisuuksien kehittymiseen. Näin voin tarjota kiinnostuneille kattavasti tietoa kasvatustyöni taustoista, pyrkimyksistäni sekä kunkin yksilön ominaisuuksista. 

Bio Sensor-ohjelman esittely

Huomioin jalostusvalinnoissani myös rodunomaisen ulkomuodon, mutta koirien näyttelytulokset eivät ohjaa valintojani. Olennaista on kuitenkin säilyttää rodulle tunnusomainen terhakas ja valpas olemus, sekä liioittelematon terve rakenne. Hulmukkalaiset koirat ovat toki niittäneet mainetta ja kunniaa näyttelykehissä, mutta näyttelyttäminen on vain mukava ja yhteisöllinen harrastus! 

Hulmukkalaisuuteen kuuluu erottamattomana osana lämminhenkinen ja aktiivinen tiimi! Kasvatustyötä aloittaessa haaveeni oli, että kasvattieni omistajat muodostaisivat hyvähenkisen ja monipuolisen harrastusporukan, johon uusien hulmukkalaisten on helppoa tulla mukaan. Näin vuosien kuluttua voin iloisena todeta, että juuri näin on käynyt! Kokoonnumme, harrastamme ja matkustelemme porukalla mitä erilaisimpien aktiviteettien parissa. Kaikkien koiraharrastuslajien kannattajat ovat tervetulleita mukaan tiimin toimintaan, ja porukasta löytyy tekijöitä niin agilityn, tokon, jäljestyksen, koiratanssin kuin näyttelyidenkin parista. 


 

jiisusi.jpg